Att driva ridskola

För att driva en framgångsrik ridskola är det många faktorer som ska stämma. Man måste finnas på ett ställe där det finns tillräckligt många elever, ekonomin måste gå ihop, och hästarna måste skötas. Funderar man på att själv starta en ridskola finns det med andra ord många saker att ta hänsyn till innan man börjar.

Den kanske allra viktigaste faktorn för att kunna driva en ridskola är naturligtvis att det finns en efterfrågan där man är placerad. Om det inte finns några elever faller ridskolans verksamhet ihop. Detta har flera ridskolor i Västerbottens inland blivit varse, då det är svårt att hitta elever och människor som vill ställa upp med ideellt arbete, vilket får till följd att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. När Svenska Ridsportförbundet höll ett seminarium för ridklubbarna i länet, var de flesta småklubbarna från inlandet inte där. Anna Lundmark Selin, som har jobbat både på små skolor inåt landet och på större ridskolor vid kusten, märker stor skillnad. Hon menar att inlandsskolorna är betydligt mer beroende av ideellt arbete, vilket gör dem mycket sårbara vid sjukdomsfall och liknande. De större skolorna har den ekonomiska möjligheten att anställa extra personal. En anledning till att inlandsskolorna drabbas av elevbrist kan vara den generella utflyttningen från landsbygden, menar Lundmark Selin.Checking_out_his_new_digs

Förutom det kritiska momentet att få tillräckligt med elever till ridskolan finns det också en mängd andra saker att tänka på innan verksamheten kan komma igång. Man måste hitta hästar som är lämpade för nybörjare såväl som mer avancerade ryttare och se till att de sköts ordentligt, man måste hitta kompetent personal och hitta en passande anläggning, man måste ordna riktlinjer och mål för föreningsarbetet, se till att alla avtal och försäkringar är upprättade på korrekt sätt och att skolan har vidtagit de åtgärder som krävs för att förhindra olyckor, bränder och andra tillbud.

Med allt detta att tänka på kan det vara skönt att i alla fall inte behöva tänka på alla de administrativa uppgifter följer med att driva ett företag. Genom att låta Fakturino hjälpa till med factoring kan man hjälpa sig själv, eftersom man då får i alla fall en sak mindre att hålla i huvudet.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Two-T- En sajt om hästar och hästträning

 
 
splendid