Licens för att träna och köra travhästar

Om man ska träna och själv köra sina travhästar behöver man ha en licens för sin verksamhet. Det finns två olika licenser för den som själv ska träna eller köra travhästar, A-licens och B-licens. En A-licens är för personer som arbetar med träning eller kör hästar professionellt. Det innebär att man kan träna eller köra egna, delägda, leasade eller andras travhästar helt utan begränsningar. En A-licens ansöker man om hos Svensk Travsport, vilket även är de som övervakar tränare/förare med A-licens. B-licens finns i två olika former, det finns B1-licens som ger innehavaren rätt att träna och köra egna, delägda och leasade hästar som företräds av en själv eller en nära anhörig. Den andra formen är B3-licens som ger innehavaren samma rättigheter att träna hästar som en B1-licens, dock får en innehavare av B3-licens inte köra travhästar i lopp. Licensen gäller enbart i Sverige och ska man träna eller köra hästar i andra länder så krävs det en licens för respektive land. Till skillnad mot A-licensens, som utfärdas av Svensk Travsport, så utfärdas B-licenser av det lokala travsällskapet.Licens för att träna och köra travhästar 22

Andra licensformer

Utöver licenserna A och B så finns det ytterligare ett antal olika licenser man kan ansöka om när man arbetar med hästar. Det är licenserna C, D, E, F och G, vilket också utfärdas av det lokala travsällskapet. Dessa licenser vänder sig till lärlingar, amatörer och ungdomar och har olika behörigheter och krav, vilket man kan läsa mer om under licenser på Svensk Travsport. Här finner man även en lista på de lokala travsällskap som utfärdar licenserna B till och med G. För de som innehar licenserna C, E, F eller G och för hästskötare som arbetar hos en person som har A-licens kan man få en träningslicens som ger behörighet att träna upp till två egna eller delägda hästar.

Utöver licens för att träna eller köra hästar så kan det behövas andra tillstånd för sin verksamhet med travhästar. Det är Länsstyrelsen som man ansöker om dessa tillstånd.  Man behöver tillstånd om man bland annat föder upp fyra hästar eller fler per år, tränar fyra hästar eller fler som andra äger eller om man uppfyller något annat krav som exempelvis att man bedriver yrkesmässig hästverksamhet. På Jordbruksverkets hemsida kan man finna mer information om tillstånd.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Two-T- En sajt om hästar och hästträning

 
 
splendid