Träna en rädd häst

En häst är ett flock- och flyktdjur. Det betyder att den snabbt försöker fly om det händer något. En häst är också ganska lättskrämd. Dess skarpa sinnen kan upptäcka sådant som vi människor inte upptäcker förrän långt senare. En plastpåse kan till exempel vara hotande för hästen trots att ryttaren inte alls ser den som farlig. En hästs rädsla kan också bero på att den har utsatts för något tidigare, den kan ha blivit slagen eller illa behandlad. Men hur ska man gå tillväga för att träna den rädda hästen?

Träna på det hästen är rädd för

Om man har en häst som är rädd för främmande saker kan det vara bra att utsätta den för sådana så att den kan vänja sig. Kanske kan man ställa en Slåtterbalk till en multimaskin bredvid ridbanan så att något nytt dyker upp i omgivningen. När hästen vant sig kan man ställa dit en traktor och sedan starta traktorn och så vidare. Till slut kan man rida precis bredvid fältet där traktorn kör och skördar. Det gäller bara att ta träningen i små steg.

Låt hästen få förtroende

För att man ska kunna träna en häst måste den ha ett förtroende för människan. Det betyder att hästen måste lita på den som ska träna den. Om hästen inte litar på sin tränare kommer den inte att lyssna. Det är därför förtroendet som måste byggas upp först. Det kan göras genom att tränaren först börjar med att hantera hästen i stallet. Det gäller att skapa ett bra band från första början. Hästen ska känna sig trygg med tränaren och ju mer hästen har blivit utsatt för desto längre tid kan det ta innan det positiva bandet kan etableras.

När hästen blir rädd

Under träningen kommer det antagligen hända att hästen backar eller att den blir lite rädd. Då bör man inte fortsätta pressa den och man får absolut inte börja slå den med spön eller liknande på ett sätt som liknar djurmisshandel, utan istället får man ta det lugnt. Om hästen visar tveksamhet får man låta den backa, och gå tillbaka med den. Det kan man behöva göra om flera gånger. Man kan också behöva ta ett steg tillbaka i träningen. Man kanske har gått för fort fram och hästen plötsligt märker av att den blir rädd igen. Om det till exempel handlar om att hästen är rädd för att hoppa hinder kan man börja lågt och sedan höja gradvis, lite åt gången. Men om hästen plötsligt börjar vägra hoppa får man helt enkelt sänka hindren igen. När hästen sedan börjar hoppa igen får man ta det långsamt. Kanske kan man bara höja med någon centimeter varje gång, men det är ett stort steg.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Two-T- En sajt om hästar och hästträning

 
 
splendid